23 Kasım 2007 Cuma

Anayasa Mahkemesi, DTP'nin kapatılması iddianamesini kabul etti

Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP)
kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi.
Anayasa Mahkemesi heyeti, bugünkü toplantısında kapatma davasına ilişkin ilk incelemeyi yaptı. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Alifeyyaz Paksüt, Anayasa Mahkemesi heyetinin bugün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTP’nin kapatılması talebiyle yaptığı müracaatı ve bu amaçla gönderdiği iddianameyi ele aldığını bildirdi.
Paksüt, "Yapılan görüşmede iddianamenin kabulüne karar verilmiştir.
Bundan sonra yargı süreci bilinen usuller çerçevesinde, Ceza Muhakemesi Kanunu, Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri ve Yargılama Usulleri Hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde devam ettirilecektir" diye konuştu.
Bir soru üzerine Paksüt, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTP’ye uygulanmasını istediği yaptırımlarla ilgili bugün bir karar alınmadığını ifade ederek, "Tedbir talepleri daha sonra ele alınacak. Bugün bu konuyla ilgili bir karar verilmedi. Daha ayrıntılı hukuki inceleme yapacağız. Bu inceleme ışığında önümüzdeki dönemde tedbir talepleri hakkında da karar vereceğiz" dedi.
"Bu süreçten sonra DTP’nin ön savunma süresi ne zaman başlayacak?" sorusuna karşılık Paksüt, iddianamenin kendilerine tebliğinden itibaren sürenin başlayacağını kaydetti. Paksüt, başka bir soruyu yanıtlarken de kabul edilen iddianamenin tensip tutanağının imzalanmasıyla birlikte tebliğe çıkarılacağını söyledi.
Paksüt, "Ama ellerine ne zaman, hangi tarihte geçer onu bilemeyiz.
Ellerine geçtiği tarihten itibaren süreleri başlar" dedi. Tensip tutanağı ile birlikte iddianamenin tebliğe çıkmasının teknik konular olduğunu belirten Paksüt, "Bugün olmazsa önümüzdeki hafta çıkarılabilir" dedi.

Süreç

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davalarda, "ceza davası" prosedürü izleniyor.
Hazırlanacak tensip tutanağında kapatma davası sürecinde izlenecek yöntem belirlenecek. Bu yöntem ile birlikte iddianame, ön savunmanın verilmesi için DTP’ye gönderilecek.
DTP’nin, yasal bir aylık süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor.
Bu sürenin uzatılması için yapılabilecek başvuruyu, Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak. Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş, DTP’ye gönderilecek. Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yalçınkaya sözlü açıklama, DTP yetkilileri de sözlü savunma yapacaklar. Bütün bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı DTP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Anayasa Mahkemesi’nin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bir toplantı günü belirleyecek.
Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacaklar.
DTP hakkındaki kapatma davasını, 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması halinde 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak.
Anayasa’da son yapılan değişiklikle bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7’sinin oyu gerekecek.

Kaynak: www.milliyet.com.tr

Hiç yorum yok: